Zeestroming

Welkom op de website van de Zeestroming, dit verhaal gaat over een fictieve Nederlandse cult uit de nabije toekomst. In deze fictieve toekomst is Nederland in wanhoop, hieruit is een groep mensen opgestaan, die hun hoop uit de grootsheid van de zee halen.

Hier op de website kunt u ons verhaal bekijken, veel surfplezier.

- Ramon, Tim & OnnoZeestroming

Zeestroming

Dit verhaal gaat over de hopeloosheid van de mens, in dit geval over het hopeloze geval, de Nederlander. Nederland heeft een rijke geschiedenis met de zee, letterlijk rijk, de zee heeft Nederland welvaart gebracht. Het kleine landje Nederland aan de Noordzee is door diezelfde zee op de kaart gezet. Handel, visserij, bepoldering, waterkeringen, dijken. Maar al deze welvaart heeft een duistere keerzijde, op ecologisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Slavenhandel, het totaal uitsterven van de vis in 2050 als er op het huidige tempo door gevist blijft worden, afvaldump, (micro)plastic, dit zijn voorbeelden van de negatieve gevolgen die zijn gebracht door de Nederlandse welvaart. Het verhaal wat wij vertellen in dit onderzoek speelt zich af in een gebroken Nederland, een Nederland in de nabije toekomst, een Nederland zonder toekomstperspectief, een Nederland zonder hoop.

Het is dweilen met de kraan open, maar wie draait de kraan dicht? In tijden van hopeloosheid gaat de mens op zoeknaar iets groter dan zichzelf, iets wat betekenis kan geven aan hun hopeloze bestaan. Uit deze hopeloosheid is een cult ontstaan; De Zeestroming. De volgers van de Zeestroming met als een almachtige leider de zee zijn in de veronderstelling dat de mens de zee als entiteit in vrijheid beperkt, de zee moet vrij zijn om te gaan en te staan waar de Zee wilt, de Zee is immers de oorzaak dat er überhaupt leven op aarde mogelijk is. De mens is slechts een speldenprik in de grootsheid van de Zee. De Nederlander koestert geen angst meer voor de zee. De mens heeft de zee in het verleden enorm veel schade gedaan en daar zal de mens nu voor moeten boeten.

In het verhaal dat wij vertellen is in de loop der jaren de noodzaak van de dijken in vergetelheid geraakt, de Nederlander is eraan gewend geraakt, niemand heeft nog kennis van de ramp die Nederland in 1953 heeft getroffen. Staat Nederland hetzelfde lot te wachten? Als het aan de volgers van de Zeestroming ligt zou dat een bevrijding zijn.© Zeestroming - 2034

Colofon